14/05/19  Tin của trường  46
một số hình ảnh ngày tổng kết năm học 2018-2019
 25/04/16  Tin của trường  295
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Lộc Quảng.