Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Đào
Giáo viên - tổ trưởng tổ khối 1 Vũ Thị Đào
Ngày tháng năm sinh 27/11/1971
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Điện thoại 0933071381
Email vuthidaolq@gmail.com
Mạng xã hội