Thông tin chi tiết:
Đặng Ngọc Hoàng
Giáo viên - tổ trưởng tổ khối 4 Đặng Ngọc Hoàng
Ngày tháng năm sinh 22/01/1976
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Điện thoại 0386282897
Email thayhoang76@gmail.com
Mạng xã hội