Thông tin chi tiết:
Trần Thị Uyên
Giáo viên - Bí thư Chi đoàn Trần Thị Uyên
Ngày tháng năm sinh 23/12/1987
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Điện thoại 0988062110
Email tranthiuyenthlq@gmail.com
Mạng xã hội